Spring naar inhoud

Zelfredzaamheid en participatie

De Adviesraad WMO/Jeugd Leiden adviseert de gemeente op een breed terrein van het maatschappelijk leven.

Het doel van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is dat alle burgers aan de samenleving mee kunnen doen. Niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook op het terrein van onderwijs, arbeid, vervoer, dagbesteding en sport. De Adviesraad wil met zijn adviezen eraan bijdragen dat elke burger in Leiden mee kan doen.

Heeft u suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn? Neem dan contact met ons op. U vindt de gegevens op deze pagina.